Studier

Jag har under ett antal valt att försöka lära mig foto/film teknik på olika sätt. Främst har det varit genom studier vid universitet och högskolor på min fritid. Detta har genererat ett antal olika examensarbeten. Ett urval av dessa finns länkade till här till huvudmenyn.