Om checmedia

checmedia är ett hobbyprojekt. I första hand är det ett sätt att få utlopp för en ambition att dokumentera verkligheten som jag ser den genom en kamera eller via en mikrofon. Det kan gälla både filmat material och vanliga stillbilder. Främst gör jag det jag själv tycker är kul. Skulle någon annan tycka att det är bra är det ännu kuligare.

Förutom att jag ofta brukar röra mig i verkligheten med både kamera och ibland med mikrofon så åtar jag mig gärna uppdrag så länge min fritid räcker till. Ett exempel på sådant är att jag har hjälpt till att dokumentera de musikaler som satts upp på Säffleoperan de senaste åren.