Lite justeringar

Nu har jag fått tid att göra en justeringar på sidan. Bland annat har jag lagt till en länk till en extern bloggsida. Tyvärr lite glesa inlägg på den också men lovar att bli bättre. Har blivit mycket om idrott på den men tanken är att skriva om annat också.